N03ดN05ดN01โป่ง

การดูแลสุขภาพและความงามของคุณแม่หลังคลอดบุตร
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งโดยปกติสรีระร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า “อาการบวมน้ำ”
และเป็นสาเหตุที่ทำให้ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณและสุขภาพร่างกายทรุดโทรม
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพและความงามของคุณแม่
ให้ถูกต้องตามวิธีการแบบไทยคือการ “อยู่ไฟประยุกต์” ซึ่งเป็นวิธีการที่ทันสมัย
สะอาด สะดวก ปลอดภัย และปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณแม่สมัยใหม่
เพื่อช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสูสภาวะปกติอย่างรวดเร็ว

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=603850426347870&set=a.571538872912359.1073741848.481311988601715&type=3&theater

Advertisements