ตู้อบสมุนไพร Risa 7Teen.

การดูแลสุขภาพและความงามของคุณแม่หลังคลอดบุตร

มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ซึ่งโดยปกติสรีระร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า “อาการบวมน้ำ”

และเป็นสาเหตุที่ทำให้ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณและสุขภาพร่างกายทรุดโทรม

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพและความงามของคุณแม่

ให้ถูกต้องตามวิธีการแบบไทยคือการ “อยู่ไฟประยุกต์” ซึ่งเป็นวิธีการที่ทันสมัย

สะอาด สะดวก ปลอดภัย และปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณแม่สมัยใหม่

เพื่อช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสูสภาวะปกติอย่างรวดเร็ว

R04sR03sR02sR01s

Advertisements