การอบสมุนไพร 

เป็นการล้างพิษอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันมานานมากแล้ว มันคือการใช้ “ความร้อนบำบัด” นั่นเอง

จันเจ้าบ้านสมุนไพร: ตู้อบสมุนไพร R01.

Advertisements